El concepte de Trauma en el Psicoanàlisi Lacanià

"Trauma" és una d'aquelles paraules sobre el significat no hi ha consens; o, per utilitzar un terme lacanià, funciona com un punt de Capitón, és a dir, una paraula que tots fan servir, però no té un significat fix en el que tots estiguin d'acord, i l'ús constant de la paraula genera la il·lusió que tots es refereix al mateix fenomen cada v...

read more
Per a les noves generacions, la parella ja no és un objectiu en sí mateix

Viure en parella? Els 18-30 anys, testimonis del fracàs dels seus pares, realment ja no ho creuen. Prefereixen compromisos puntuals i emfatitzen el creixement personal. El celibat, amb les experiències sexuals, ja no és un problema per a la generació tinder. Ara hi ha la parella a Occident com a model: hem intentat una mica de tot, la parell...

read more
Simbòlic, Imaginari, Real

"Les màquines assumeixen les funcions del sistema nerviós central, i ja no, com en el passat, només les dels músculs. I amb aquesta diferenciació, i no amb les màquines de vapor i els ferrocarrils, es produeix una clara divisió entre matèria i informació, la realitat i El simbòlic "(Kittler, GFT, 16). "El simbòlic", "la realitat" i "l...

read more